27 Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Do not say to your neighbor, "Come back tomorrow and I’ll give it to you"—when you already have it with you.
— Proverbs 3:27-28
IN TAGALOG
27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin.
28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. - Proverbs 3:27